Facebook
Twitter
YouTube
Steam
Feed
Aplikacja Save!Project
dla Windows
Aplikacja Save!Project
Ta strona wykorzystuje ciasteczka w celu poprawnej realizacji dostarczanych usług i informacji oraz w celach gromadzenia anonimowych informacji statystycznych.
Rozumiem, nie pokazuj tej informacji ponownie.
Zarejestruj się Zaloguj się Jesteś członkiem naszej społeczności?

Polityka prywatności

1.
Korzystanie z e-usługi Save!Project jest równoznaczne ze złożeniem przez Użytkownika oświadczenia, iż wyraża on zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Portal, zgodnie z warunkami, w sposób i w celach zgodnych z postanowieniami Regulaminu oraz Polityki Prywatności, w szczególności dla celów należytego wykonania umowy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, usprawnienia działania e-usługi Save!Project oraz w celu zapewnienia Użytkownikom wysokiego poziomu usług, a także w celach marketingowych i statystycznych.
2.
Korzystanie z informacyjnej części e-usługi Save!Project nie wymaga zalogowania ani podawania danych osobowych. Przetwarzaniu podlegają jedynie logi systemowe, które jednak nie umożliwiają identyfikacji Użytkownika.
3.
Rejestracja konta jest jednoznaczna z wyrażeniem zgody na otrzymywanie informacji systemowych, w tym informacji o utrudnieniach, zmianach lub przerwach technicznych w działaniu e-usługi Save!Project, automatycznych powiadomień nieodłącznie związanych z funkcjonalnościami e-usługi Save!Project, a także newslettera, stanowiącego informację handlową w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 lipca 2002 o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Zgoda na otrzymywanie newslettera może być w każdej chwili cofnięta w ustawieniach Konta Użytkownika.
4.
Adresu e-mail podawany podczas rejestracji jest niewidoczny dla innych Użytkowników, chyba że Użytkownik wyrazi na to zgodę w ustawieniach prywatności Konta.
5.
Użytkownik wyraża zgodę na publiczną prezentację danych osobowych zamieszczonych w Profilu Użytkownika, zgodnie z ustawieniami prywatności Konta. Portal nie odpowiada za ujawnienie danych osobowych, które nastąpiło w skutek świadomej działalności Użytkownika.
6.
Portal nie będzie w żaden sposób przetwarzał danych osobowych osób niezarejestrowanych, zaproszonych do korzystania z e-usługi przez Użytkownika Zarejestrowanego, z wyjątkiem sytuacji, w których zaproszona osoba przyjmie zaproszenie i przeprowadzi procedurę rejestracji, uzyskując tym samym status Użytkownika Zarejestrowanego.
7.
W przypadku organizowania konkursów lub akcji promocyjnych Portal może uzależnić udział w nich od podania danych osobowych przez uczestników. Uczestnik konkursu lub akcji promocyjnej wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w celach marketingowych, oraz na ujawnienie jego danych w razie wygranej. Zgoda ta może być w każdej chwili cofnięta przez Użytkownika, co jest równoznaczne z rezygnacją z chęci uczestnictwa w konkursie lub akcji promocyjnej.
8.
Użytkownik Zarejestrowany ma prawo wglądu do przetwarzanych danych osobowych w każdym czasie, jak również prawo do ich poprawiania, uzupełniania oraz żądania ich usunięcia.
9.
Przetwarzane dane nie są udostępniane innym podmiotom, za wyjątkiem przypadków przewidzianych prawem, oraz za wyjątkiem przekazywania ich w niezbędnym zakresie tym podmiotom, które uczestniczą w realizacji umów zawieranych z Użytkownikiem.
10.
W przypadku naruszenia postanowień Regulaminu lub przepisów prawa, Portal zastrzega sobie prawo do przetwarzania wszelkich danych osobowych niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności naruszającego.
11.
Zestawienia statystyczne opracowywane przez Portal na podstawie danych Użytkowników służą dostosowaniu serwisu do potrzeb Użytkowników. Niemożliwa jest na ich podstawie identyfikacja pojedynczych Użytkowników.
12.
Rozwiązanie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną skutkuje usunięciem przetwarzanych danych Użytkownika Zarejestrowanego z bazy danych e-usługi Save!Project.
13.
Portal chroni przesyłane drogą elektroniczną dane osobowe Zarejestrowanych Użytkowników przed ich pozyskiwaniem i modyfikowaniem przez osoby nieuprawnione.
14.
E-usługa wykorzystuje pliki cookie (ciasteczka), przechowywane przez przeglądarki internetowe użytkowników. W plikach tych zapisywane się informacje pozwalające na zachowanie indywidualnych ustawień użytkownika. Pliki cookie nie są wykorzystywane przez Portal do pozyskiwania jakichkolwiek informacji o użytkownikach e-usługi.
15.
E-usługa korzysta z narzędzi umożliwiających wyświetlanie reklam. Niektórzy reklamodawcy mogą korzystać z plików cookie oraz jednopikselowych obrazów. Portal nie odpowiada za politykę prywatności reklamodawców.
16.
Portal informuje, że istnieje możliwość wyłączenia pobierania plików cookie poprzez dokonanie odpowiednich zmian w ustawieniach przeglądarki. Portal ostrzega jednocześnie, że wyłącznie obsługi plików cookie może spowodować nieprawidłowe funkcjonowanie niektórych elementów Serwisu.
17.
Administratorem danych osobowych jest Portal Sp. z o.o., która dokonuje przetwarzania danych osobowych Użytkowników Zarejestrowanych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r., nr 101, poz. 926 ze zm.) oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. nr 144, poz. 1204 ze zm.). Administrator danych osobowych może powierzyć ich przetwarzanie innemu podmiotowi.